Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zapisy na kursy zawodowe.

Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłata kwoty wpisowego jest równoznaczna z zapisaniem się na kurs.

Organizator kursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu kursu lub jego odwołania w wyniku zbyt małej grupy uczestników. W przypadku powyższego odwołania kursu kwota wpisowego zostaje zwrócona słuchaczowi w całości.


 przelew do 7 dni od zgłoszenia
 gotówka do 7 dni od zgłoszenia
 przelew do pierwszego dnia kursu
 gotówka w pierwszym dniu kursu