Opiekun Medyczny w Krotoszynie
Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 

Aby uczyć się całkowicie ZA DARMO (0 zł za czesne) w zawodzie Opiekun Medyczny, wystarczy być osobą bezrobotną, nawet bez prawa do zasiłku ! Obejmuje również naszych obecnych i byłych słuchaczy :)

Nasz projekt edukacyjny „Dobry zawód, to dobra praca” w części jest finansowany przez ZSD PROFESJA.Osoby bezrobotne przynosząc zaświadczenie z PUP o statusie bezrobotnego uczą się zawsze za darmo.
UWAGA ! W naszym projekcie NIE jest wymagany Bon Szkoleniowy z PUP.

Również dla osób pracujących mamy jeszcze duże rabaty (40%), związane z projektem.
Zachęcamy do szybkich decyzji, ponieważ w tym momencie projekt może objąć tylko 25 osób, w tym 10 osób z PUP.

Ilość miejsc ściśle ograniczona !

↓↓↓Poniżej możesz się dowiedzieć ile zostało jeszcze wolnych miejsc ↓↓↓

Informacje, ile zostało wolnych miejsc - kliknij

  Masz wątpliwości ? Zadaj szybkie pytanie - KRÓTKI FORMULARZ 

Wyniki Egzaminów Zewnętrznych słuchaczy w zawodzie Opiekun Medyczny organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w naszych ośrodkach egzaminacyjnych !

100% zdawalności w roku 2016 !

Jeden z wyższych wyników w Polsce :)

Ostatnia aktualizacja 06 marca 2017 r.

Policealna Szkoła Opieki Medycznej - Najczęściej zadawane pytania

NOWE i NOWOCZESNE PRACOWNIE MEDYCZNE

DSC_4378.jpg    DSC_4366.jpg  DSC_4355.jpg  DSC_4293.jpg  DSC_4282.jpg 

Zawody medyczne, kształcone przy współudziale doświadczonej i wykwalifikowanej kadry medycznej, w dobrze wyposażonych pracowniach oraz w placówkach opieki zdrowotnej stwarzają duże szanse na zdobycie kwalifikacji oraz pewnej pracy.


UCZ SIĘ ZA DARMO !   0 zł czesne ? Sprawdź !

10 miejsc dla wszystkich osób, które przedstawią zaświadczenie z PUP, że są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.
Nie musisz posiadać wykształcenia średniego. Nie musisz mieć prawa do zasiłku.

Wystarczy zaświadczenie z PUP i uczysz się za 0,00 zł czesnego.

Dla pozostałych osób oferujemy 15 miejsc z rabatem ok. 40 % na czesne.

Bierzemy udział w projekcie "Dobry zawód, to dobra praca", który w części jest finansowany przez ZSD PROFESJA.

Opiekun medyczny jest zawodem bardzo wymagającym. Specyfika tego zawodu wymaga od przyszłych
opiekunów takich cech jak: cierpliwość, opiekuńczość, empatia, pracowitość, otwartość w kontaktach
z ludźmi. Wszystkie inne umiejętności praktyczne nabędziesz na naszych pracowniach i zorganizowanych
praktykach zawodowych.
Ponieważ praktyka zawodowa powinna przygotować opiekuna do pracy w warunkach rzeczywistych,
organizujemy miejsca praktyk w najlepszych miejscach dla zawodu opiekuna medycznego:
>   Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krotoszynie przy ulicy Bolewskiego,
>   Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ulicy Mickiewicza,
>   Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie,
     oraz inne zakłady w miejscy zamieszkania słuchaczy.
UWAGA ! Liczy się kolejność złożonych podań


 

Szkoła policealna jest źródłem podnoszenia kwalifikacji dla absolwetów szkół średnich. Nie jest wymagane świadectwo maturalne.


Oferujemy naukę w zawodach:   


Kszałcenie w systemie zaocznym:

  1. system zaoczny, weekendowy, zjazdy słuchaczy średnio co 2 tygodnie: sobota 8.00-15.40, niedziela 8.00-15.40,

♦ słuchacz uzyskuje promocję na poszczególne semestry zaliczając pozytywnie  
        prace kontrolne i egzaminy z nauczanych przedmiotów.

pasek4.jpg

REKRUTACJA
Wymagane dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Podanie (do pobrania na stronie lub w sekretariacie Szkoły).
  3. Trzy zdjęcia.
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (aktualne badania lekarskie w medycynie pracy),
  6. Dowód wpłaty wpisowego (przelew na konto lub wpłata bezpośrednio w sekretariacie).

Obok zamieszczamy kierunki kształcenia.