Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  Masz wątpliwości ? Zadaj szybkie pytanie - KRÓTKI FORMULARZ 

Jak się kształcić ? - Aby uzyskać tytuł technika należy:

 1. dla osób z wykształceniem średnim - ukończyć w szkołę policealną w wybranym zawodzie lub szkołę policealną na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 2. dla osób nie posiadających wykształcenia średniego - zdobyć wykształcenie średnie oraz ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach wchodzących w skład danego zawodu (przeważnie 2 kwalifikacje).
SPRAWDŹ - w tym roku dużo DARMOWYCH KIERUNKÓW
ttw_150.jpg Technik_mechanik_1.jpg Technik_logistyk.jpg Technik_Pojazdw_Samochodowych.jpg
Technik TURYSTYKI WIEJSKIEJ Technik MECHANIK Technik LOGISTYK  Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Florysta_2.jpg Opiekun_medyczny_1.jpg TRach_150.jpg THandlowiec2_150.jpg
FLORYSTA OPIEKUN MEDYCZNY Technik RACHUNKOWOŚCI Technik HANDLOWIEC
TTZ2_150.jpg TElek2_150.jpg TUF_150.jpg odlew_150.jpg
Technik TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Technik ELEKTRYK Technik USŁUG FRYZJERSKICH Technik ODLEWNIK
TUK2_150.jpg TOptyk3_150.jpg TZiGD2_150.jpg ttd_150.jpg
Technik USŁUG KOSMETYCZNYCH Technik OPTYK Technik ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Technik TECHNOLOGII DREWNA

 

Posiadacze zawodów Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzupełniają tylko brakujące kwalifikacje zawodowe - kliknij i przejdź, aby zobaczyć co musisz uzupełnić.

U nas uczysz się tak jak w Technikum, tylko że krócej !

Technika Uzupełniające w całej Polsce zostały wygaszone. Dzięki temu uzyskanie tytułu technika może trwać nawet 6 miesięcy, a po szkole zasadniczej maksymalnie 2 lata !

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technika ?

 1. Uzyskać kwalifikacje zawodowe, wymagane dla danego zawodu technikalnego na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych,
 2. Uzyskać wykształcenie średnie np. poprzez uczęszczanie do naszego Liceum Ogólnokształcącego z Zawodem

Jedynym warunkiem uczestnictwa w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych jest ukończenie 17 roku życia. Na kurs mogą zapisać się zarówno osoby, które ukończyły gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową jak i szkołę dającą wykształcenie średnie !!!

pasek4.jpg

Organizacja nauki w szkole:

 1. Podobnie jak w Technikum, zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywają się na tych samych zjazdach,
 2. Forma zaoczna, średnio co 2 tygodnie sobota - niedziela.

pasek4.jpg

Dlaczego Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) ??

 • obecnie, z punktu widzania pracodawcy, ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej przez pracownika jest niewystarczające, ze względu na rozwój firmy i coraz bardziej wymagające technologie,
 • żadnego też znaczenia zawodowego nie ma ukończenie liceum ogólnokształcącego. Stwarza to jedynie problem dla pracodawcy zorganizowania dalszej nauki dla pracownika i mnożenia kosztów firmy,
 • edukacja wna KKZ bardzo poszerza zakres wiedzy zawodowej zdobytej w szkole zasadniczej i daje duże szanse na zdobycie ciekawej pracy.
 • istotny jest też fakt, że ilość egzaminów w semestrze jestdużo mniejsza niż np. w liceach ogólnokształcących.

Wydajemy zaświadczenia potwierdzające naukę (ZUS, KRUS, MGOPS, PCPR itp.)

Dobra praca: Obecnie pracodawcy bardzo dużą wagę przykładają do doświadczenia zawodowego, dlatego szkoła oferuje możliwość odbycia ciekawych i przydatnych praktyk zawodowych. REKRUTACJA Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
 2. Podanie (do pobrania na stronie www.szkolaprofesja.pl lub w sekretariacie Szkoły).
 3. Trzy zdjęcia.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (aktualne badania lekarskie), jeżeli planowane jest kształcenie zawodowe,
 6. Dowód wpłaty wpisowego (przelew na konto lub wpłata bezpośrednio w sekretariacie).

Najczęściej zadawane pytania

pasek4.jpg

Tytuł technika dla osób dorosłych

Najkrótszą drogą do tytułu TECHNIKA - KLIKNIJkalkulator kwalifikacji.

Zawód Zdobywana kwalifikacja

Opiekun medyczny

 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Technik rachunkowości  A.36. Prowadzenie rachunkowości
 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Technik optyk  M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Technik turystyki wiejskiej  T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Ogrodnik  R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Florysta  R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
Technik mechanik
 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
albo
albo
 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Technik mechatronik  E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technik handlowiec A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej
Technik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Technik technologii żywności
T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
albo
T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
albo
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
albo
T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Technik żywienia i usług gastronomicznych T.6. Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik usług fryzjerskich A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23. Projektowanie fryzur
Technik usług kosmetycznych A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Technik budownictwa
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych
albo 
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
albo
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Technik elektryk  E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Technik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Technik teleinformatyk E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych
Technik administracji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik ochrony fizycznej osób i mienia Z.3. Ochrona osób i mienia
 Technik logistyk    A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
 Technik odlewnik    M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów
 M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali
 M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego
 Technik technologii drewna   A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna