Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
         Najczęściej zadawane  pytania - SPRAWDŹ     

UPRAWNIENIA NA DRONA - UAVO

 Kursy latania dronem VLOS i BVLOS dające profesjonalne uprawnienia wymagane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

 Szkolenie oraz egzaminowanie

 Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych

Dr2.jpg  dron2.jpg


27-05-2017 Reportaż z udziału słuchaczy Naszej szkoły w corocznym Kroto-Feście. Jak zwylkle przygotowaliśmy przepyszne naleśniki, dla dzieciaków zorganizowaliśmy "Salon pod niebem" gdzie miały malowane twarze w wymyślne wzory oraz plecione, kolorowe warkoczyki. Był też punkt pomiaru ciśnienia obsługiwany przez naszych opiekunów medycznych :)

DSC05864.jpg  DSC05853.jpg  DSC05823.jpg więcej .....

W zależności od dotychczasowego wykształcenia wybierz swoją drogę.

Aby uzyskać tytuł technika należy:

 1. dla osób z wykształceniem średnim - ukończyć w szkołę policealną w wybranym zawodzie lub szkołę policealną na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 2. dla osób nie posiadających wykształcenia średniego - zdobyć wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach wchodzących w skład danego zawodu (przeważnie 2 kwalifikacje).

Tu znajdziesz informację : "Co to jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)"

Prowadzimy autorskie kształcenie równoległe pod nazwą "Dualne kształcenie dorosłych". Edukacja ma 2 moduły: Ogólny i Zawodowy. W tym samym czasie (dniu) słuchacz uczęszcza do liceum oraz na kwalifikacyjny kurs zawodowy KKZ (na tym samym zjeździe). Czyli nauka przebiega podobnie jak kiedyś w technikum uzupełniającym, ale krócej. Poniżej przedstawiam zasady kształcenia w każdym z modułów (Ogólnym i Zawodowym)

 1. Moduł ogólny w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w zależności od dotychczasowej drogi edukacyjnej trwa od 1 semestru do 3 lat:
  • absolwenci osmioletniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum uczą się 3 lata (od 1 klasy),
  • absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej uczą się 2 lata (od 2 klasy),
  • uczniowie, którzy przerwali naukę w szkole dla młodzieży, mogą ją kontynuować w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych:
   • ukończywszy 2 klasę technikum są przyjmowani do 2 klasy liceum,
   • ukończywszy 3 klasę technikum są przyjmowani do 3 klasy liceum,
   • kontynuując naukę po którejś z klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży sa przyjmowani do klasy wyższej.
 2. Moduł Zawodowy odbywa się na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ). W zależności od zawodu trwa on od 2 do 10 miesięcy. KKZ składa się z efektów ogólnozawodowych oraz z własciwych efektów dla kwalifikacji. Jezeli słuchacz w wyniku swojej dotychczasowej edukacji zaliczył już niektóre efekty, to na KKZ jest z nich zwolniony. Ilość kursów KKZ koniecznych do zdobycia zależy od zawodu oraz od dotychczasowego wykształcenia. Np. dla zawodu Technik Handlowiec przewidziano 2 kwalifikacje: A.18 Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca) i A.22 Prowadzenie działalności handlowej (reklama, marketing, zarządzanie, dokumentacja finansowa). Po szkole zasadniczej w zawodzie "sprzedawca" trzeba ukończyć tylko 10 miesięczny kurs KKZ w kwalifikacji A.22.

Tutaj znajdziesz Kalkulator dla innych popularnych zawodów i kwalifikacji

pasek4.jpg

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe realizują obowiązek nauki i wydajemy wszystkie niezbędne zaświadczenia.

Nasze szkoły wystawiają legitymacje szkolne i wszystkie niezbędne zaświadczenia świadczące o kontynuowaniu nauki.

Po ukończeniu nauki w szkole lub na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym umożliwiamy zdawanie egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje organizowanych przez OKE w Naszym ośrodku egzaminacyjnym.

Posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego w szkołach i zawodach, w których kształcimy.

pasek4.jpg

Ze względu na bardzo częste i różne pytania absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, osób z wykształceniem podstawowym, uczniów szkół dla młodzieży oraz osób z większym bagażem doświadczeń życiowych i zawodowych przedstawiamy odpowiedzi dzięki którym szybciej i w sposób bardziej przemyślany możesz wybrać dalsze kroki w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych.

Najczęściej zadawane pytania

pasek4.jpg

Nasze Szkoły zapewniają odbycie praktyk zawodowych u pracodawców.

Dzięki tym praktykom dużo Naszych absolwentów znajduje pracę.

Minimum 80% wszystkich zajęć edukacyjnych z przedmiotów zawodowych odbywa się w formie praktycznej, w odpowiednio wyposażonych pracowniach.

Profesja - Zespół Szkół dla Dorosłych

O nas, o gronie przyjaznych ludzi :)

PROFESJA czyli Zespół Szkół dla Dorosłych i Centrum Kształcenia Ustawicznego powstała w 2010 roku w wyniku aktywności i pomysłowości wieloletnich nauczycieli szkół zawodowych.

Od samego początku postawiliśmy głównie na kształcenie i dokształcanie zawodowe osób dorosłych.

Dzięki zaufaniu słuchaczy, życzliwości otaczających nas ludzi, pasji, zaangażowaniu i pracowitości nauczycieli i kierownictwa staliśmy się bardzo szybko największą szkołą dla dorosłych w naszym rejonie.  Zapewne z tych przyczyn bez żadnego problemu przeszliśmy przez reformę szkolnictwa w 2012 roku, a liczba naszych słuchaczy przekroczyła 400 osób.

Zamiast Technikum Uzupełniającego, kształcącego w kilku zawodach zorganizowaliśmy kształcenie równoległe w Liceum Ogólnokształcącym oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Zamiast uczyć 3 lata w technikum uzupełniającym wprowadziliśmy nasz autorski system, w którym tytuł Technika można zdobyć w 2 lata i tylko w pierwszym roku nauki są przedmioty zawodowe.

Przez ten długi okres działalności osiągamy dobre i bardzo dobre wyniki na egzaminach zawodowych. Wyniki 50 do 100% zdawalności są w większości wyższe niż średnia krajowa lub wojewódzka, nie tylko w szkołach dla dorosłych, ale także dla młodzieży.

Wyposażenie naszych pracowni zawodowych zapewniło możliwość powołania ośrodków egzaminacyjnych OKE we wszystkich kwalifikacjach zawodowych, w których kształcimy.

Co roku zdobywamy prestizowe nagrody jakości "HIT Regionu" w Konkursie organizowanym przez Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO GRONA PRZYJAZNYCH LUDZI :)

DSC_8297.jpg Oferta Kształcenia
godo_HIT.jpg Nagrody i Certyfikaty
inauguracja2.jpg Dowiedz się, jak się kształcić !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOT nr1 SPOT nr2 SPOT nr3

Szkoła dla Dorosłych - Szkołą Pozytywnego Wyboru

Kształcimy osoby dorosłe. Dajemy szansę na zdobycie zawodu wszystkim, którzy ukońcvzyli 18 lat lub ukończą w tym roku. dajemy też szansę osobom w wieku 16-17 lat.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób pracujących, jak i pozostających bez pracy dla których mamy ofertę specjalną.

Specjalna oferta dla młodzieży kształcacej sie w Zasadniczych Szkołac Zawodowych, Technikach i Liceach Ogólnokształcących.

Szkoła Policealna PROFESJA - Polub Nas na facebooku :)

https://www.facebook.com/szkolaprofesja

Nasze Firmy i Zakłady Partnerskie:
MAHLE_1.jpg bolsius.jpg GW.png logo-domestica.jpg
SPZOZ w Krotoszynie - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Salon Fryzjerski "TINA" Marek Duczmal
SPZOZ w Krotoszynie - Szpital Powiatowy - Oddział Wewnętrzny
Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie
Kwiaciarnia "Zielona Chatka" Katarzyna Kominek