Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  Masz wątpliwości ? Zadaj szybkie pytanie - KRÓTKI FORMULARZ 

Profesja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zdobądź samo wykształcenie średnie lub tytuł "TECHNIKA" :)

Jak co roku dokonujemy naboru do klasy 1, 2 i 3. ZAWSZE, co roku otwieramy klasę 1 LO !!!

Słuchacz powinien mieć skończone 18 lat w roku kalendarzowym (w szczególnych przypadkach 16 lub 17*)

*Do Liceum Ogólnokształcącego może zostać przyjęta osoba niepełnoletnia, która złoży wyjaśniające podanie do Dyrektora Szkoły i uzyska Jego zgodę.Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2016 r.

Realizujemy nowy projekt w kształceniu:

W czasie gdy słuchacz uczęszcza jednocześnie do Liceum i na KKZ, liceum jest bezpłatne :) Gdy uczysz się w LO, wykorzystaj sytuację i ucz się jednocześnie w tym samym dniu zawodu nie ponosząc żadnych kosztów !

pasek4.jpg

Prosty sposób zdobycia wykształcenia średniego. Forma zaoczna, sobota-niedziela, w większości TYLKO 7.30-13.00 !.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z zawodem

forma kształcenia w miejsce Technikum Uzupełniającego

w trakcie kształcenia w Liceum Ogólnokształcym dla Dorosłych słuchacz, jeżeli chce, ma możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w wielu atrakcyjnych zawodach. Dzięki temu ulega przyśpieszeniu zdobycie zawodu technika.

Tylko w drugiej klasie uczysz się w tym samym dniu w liceum i na kursie :)

W klasie trzeciej liceum zajęcie tylko na 4 przedmiotach ogólnokształcących do 13 :)

Zobacz, jakie zawody proponujemy ! - kliknij ........

pasek4.jpg

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - najczęściej zadawane pytania

szkoły zaoczne dla dorosłych technikum wieczorowe Krotoszyn liceum ogólnokształcące zaoczne technikum

Rekrutacja już trwa !!!

Standardowo, jak co roku, zapewniamy korzystną ofertę finansową.

Promocja na czesne - zapisz się - jak co roku rabaty!!!

Zanim zapiszesz się do LO, zapytaj innych słuchaczy, czy szkoła podniosła czesne lub wprowadziła dodatkowe opłaty w trakcie trwania nauki !

  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PROFESJI" daje gwarancję stałych opłat przez cały cykl kształcenia - to jest ważne !

pasek4.jpg

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Szkoła dla absolwentów:

  • zasadniczej szkoły zawodowej - przyjdź - tylko 2 lata nauki - zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązuje od września 2012 r.
  • gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej - wykorzystaj szansę wykształcenia z którym znajdziesz dobrą pracę !
  • ukończyliście którąś z klas liceum, technikum lub "zawodówki" ?- czekamy na was, prosimy przynieś świadectwa i pozytywne nastawienie - uzupełnij swoje wykształcenie !

(absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej są przyjmowani od razu do drugiej klasy L.O.)

pasek4.jpg

Kszałcenie w systemie:

  1. system weekendowy, zjazdy słuchaczy średnio co 2 tygodnie: sobota i niedziela 7.30-13,

♦ słuchacz uzyskuje promocję na poszczególne semestry zaliczając pozytywnie prace kontrolne i egzaminy z nauczanych przedmiotów.

pasek4.jpg

Uwaga!
Jeżeli się wahasz i nie wiesz czy to już jest czas na uzupełnienie swojej edukacji, zastanów się. Od kilku lat szkoły w okolicy Krotoszyna nie uruchomiają lub mają duże problemy z uruchomieniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ze względu na brak chętnych.

Wyjątkiem jest Nasza ZSD "PROFESJA", która od 2010 roku corocznie dokonuje pozytywnego naboru do wszystkich klas Liceum Ogólnakształcącego dla Dorosłych.

Zapraszamy do zapisywania się na ten kierunek nauki w roku szkolnym 2015/2016.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego

lub osobistego w sekretariacie szkoły (2 piętro)

pasek4.jpg

UWAGA !!!

Osoby, które z różnych przyczyn mają zaliczoną tylko jedną lub kilka klas LO lub Technikum, mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych PROFESJI  od klasy drugiej lub trzeciej. Jest to uzależnione od zrealizowanej podstawy programowej.

pasek4.jpg

Szkoła daje wykształcenie średnie oraz możliwość zdawania egzaminu maturalnego i równoległego kształcenia zawodowego.

NOWOŚĆ- w trakcie kształcenia w Liceum Ogólnokształcym dla Dorosłych absolwent ma możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wielu atrakcyjnych zawodach. Dzięki temu może ulec przyśpieszeniu zdobycie zawodu technika.

pasek4.jpg

Odwiedź nasz sekretariat ( 2 piętro ) lub zadzwoń !!!

Liceum ogólnoksztąłcące dla dorosłych, szkoła zaoczna, technikum zaoczne dla dorosłych

pasek4.jpg

Oferujemy także absolwentom Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych równoległe lub dalsze kształcenie zawodowe w Policealnej Szkole Zawodowej, policealnej Szkole Opieki Medycznej i na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ). Nie jest wymagane świadectwo maturalne.

Osoby, które w wyniku różnych sytuacji życiowych, ukończyły tylko szkołę podstawową lub gimnazjum, będąc ludźmi dorosłymi mają duże problemy z możliwością zdobycia kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Nasze Szkoły dają Państwu szansę zdobycia wykształcenia średniego (od 1 do 3 lat). Następnie można już zdobywać kwalifikacje zawodowe w szkołach policealnych trwających od 1 roku do 2 lat. Oznacza to, że już po okresie 2 do 3 lat edukacji, możecie Państwo zdobyć średnie kwalifikacje medyczne lub zawód technika.

Jednak istnieje możliwość kształcewnia dualnego i wówczas zdobycie tytułu technika, nawet dla osób po "podstawówce" może trwać 3 lata.

pasek4.jpg

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy może być realizowany równocześnie z kształceniem w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Jest on organizowany na specjalnych warunkach finansowych dla słuchaczy "PROFESJI".

W danym kursie mogą uczestniczyć zarówno słuchacze 1, 2 jak i 3 klasy LO jak i osoby nie uczące się. Warunkiem ukończenia kursu jest odpowiednia frekwencja i zdanie egzaminu w naszej placówce. Następnie słuchacz przystępuje do "egzaminu państwowego" czyli do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w kształconym zawodzie.

Posiadajac wykształcenie średnie i zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład zawodu, słuchacz otrzymuje tytuł technika w kształconym zawodzie.

Ta nowa forma zdobywania kwalifikacji, szczególnie przez dorosłych słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, daje szansę na szybkie zdobycie zawodu. 

WAŻNE DLA PRACODAWCY!!! Dotychczas organizowane szkolenia przez różne placówki, nie dawały możliwości państwowego potwierdzania zdobytych umiejętności, ani też równoczesnego uczenia się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) co powoduje, że mamy wygospodarowany czas na życie rodzinne.

Teraz uzyskany dyplom technika wzbogacony jest dodatkowo w suplement w języku angielskim.


REKRUTACJA

  1. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej ośmioklasowej.
  2. Podanie (do pobrania na stronie www.szkolaprofesja.pl lub w sekretariacie Szkoły).
  3. Trzy zdjęcia.
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Dowód wpłaty wpisowego (przelew na konto lub wpłata bezpośrednio w sekretariacie).

 


Numer konta bankowego:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
BZ WBK 11 1090 1157 0000 0001 3152 8689
W celu poprawnej identyfikacji wpłacającego, w opisie przelewu niezbędnym jest wpisanie danych:
LO, Imię, Nazwisko

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krotoszynie


+40, +50, +........

"Dojrzała Szkoła"

Tworzymy również klasę Liceum Ogólnokształcącego dla osób "po pięćdziesiątce" !!!