Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 Krotoszyn
 do 10 km
 10-30 km
 30-100 km
 pow. 100 km