Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

 Kurs zawodowy "Dzienny opiekun"

Wybierz formularz zgłoszeniowy na kurs

Przyjmujemy zgłoszenia na najbliższy termin:

 • 7 czerwca - 19 lipca 2015r. – (są wolne miejsca) - strona aktualizowana codziennie

Przyjmujemy zgłoszenia na kolejne terminy w 2015r.:

 • 7 czerwca - 19 lipca 2015r.
 • 25 lipca - 6 września 2015r.
 • 12 września - 25 października 2015r.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Charakterystyka organizacyjna kursu:

Liczba godzin – łącznie 160 godzin
 • 130 godzin dydaktycznych,
 • 30 godzin praktyk zawodowych.
Kurs trwa 7 tygodni (sobota - niedziela)
UWAGA! W cenie kursu zapewniamy bar kawowy dla słuchaczy !
SPOSÓB ZAPISÓW
Wysyłamy formularz zgłoszeniowy z zakładki zgłoszenie, rezerwując tym samym miejsce 
na liście uczestników. W ciągu 24 godzin przychodzi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
wraz z informacją o konieczności wpłacenia wpisowego w wysokości 200zł do 7 dni. 
Dane konta: CKU Profesja w Krotoszynie, 
nr konta: BZ WBK 62 1090 1157 0000 0001 1405 9332
z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa kursu.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Dokument PDF
WIELKOŚĆ GRUPY: 5 - 12 słuchaczy.
MIEJSCE PROWADZENIA KURSU
CKU Profesja, ul. Osadnicza 2A, 63-700 Krotoszyn
PŁATNOŚĆ
Koszt kursu bez noclegów dla 8 słuchaczy to od 600zł do 900 zł + 200zł wpisowe
Wpisowe w wysokości 200 złotych należy wpłacić na konto firmy do 7 dni od momentu wysłania 
formularza zgłoszeniowego będącego zamówieniem usługi, bądź osobiście w siedzibie:
CKU Profesja ul. Zdunowska 81 w Krotoszynie.
Ale oczywiście jeżeli z powodu braku odpowiedniej liczby chętnych
lub z innych przyczyn ze strony organizatora kurs zostanie odwołany, to cała kwota wpisowego
zostanie zwrócona wpłacającemu.
Pozostałą część płatności
wpłacamy w pierwszym dniu kursu, tuż po podpisaniu umowy lub przelewem
do pierwszego dnia kursu.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3 raty.
Jeżeli rachunek ma być wystawiony na firmę, dane do rachunku muszą być przesłane w formularzu 
zgłoszeniowym w rubryce “Uwagi” najpóźniej trzy dni przed kursem.
PROMOCJE
Szczegółowe informacje o promocjach tutaj.
 
W CENIE
 • materiały dydaktyczne: skrypty, notesy, przybory do pisania, 
 • zajęcia prowadzone w profesjonalnie wyposażonych pracowniach (fantomy dzieci, 
przybory pielęgnacyjne, pracownia multimedialna, pracownia zabawy i pielęgnacji, żłobek,
 • przerwy kawowe,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia na druku MEN,
 • certyfikat ukończenia kursu w polsko-angielsko-niemieckiej wersji językowej,
 • karta słuchacza informująca o wynikach uzyskanych na kursie.
ZAKOŃCZENIE KURSU
Po ukończeniu kursu, zaliczeniu testów sprawdzających z poszczególnych modułów i zdaniu egzaminu, każdy słuchacz otrzymuje od nas zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat w polsko-angielsko-niemieckiej wersji językowej.
Oprócz w/w dokumentów każdy kursant otrzymuje indywidualną kartę słuchacza zawierającą oceny wystawione przez prowadzącego kurs oraz szczegółową informację o umiejętnościach zdobytych na kursie.

 


Szkolenie Dzienny opiekun:


w wymiarze 160 godzin - dla wszystkich chętnych (w ustawie nie mówi się o wykształceniu dziennego opiekuna) w wymiarze 40 godzin (szkolenie uzupełniające) - dla osób posiadających kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. 

Kształcimy w grupach od 7 do 12 osób. 
W razie większej ilości zgłoszeń, liczy się ich kolejność.

Dzienny opiekun - osoba zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. Sprawuje on opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. Może on korzystać z pomocy wolontariuszy. UWAGA! Dziennym opiekunem może zostać osoba przebywająca na urlopie wychowawczym! 

Szkolenia są prowadzone zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z dnia 3 marca 2011r.). Szkolimy posługując się programi zgodnie z wspomnianą ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Nasze programy są opracowane przez zespół z doświadczonych nauczycieli oraz długoletnich pracowników służby zdrowia oraz zatwierdzone do użytku przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

PAMIĘTAJ! - Odbycie szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym daje również kwalifikacje do pracy jako DZIENNY OPIEKUN.


baner_zlobki.png

Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniami mogą również znaleźć informacje na stronie

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.