Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.
 
  Masz wątpliwości ? Zadaj szybkie pytanie - KRÓTKI FORMULARZ 

pasek4.jpg

W zależności od dotychczasowego wykształcenia wybierz swoją drogę.

Aby uzyskać tytuł technika należy:

 1. dla osób z wykształceniem średnim - ukończyć w szkołę policealną w wybranym zawodzie lub szkołę policealną na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 2. dla osób nie posiadających wykształcenia średniego - zdobyć wykształcenie średnie oraz ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach wchodzących w skład danego zawodu (przeważnie 2 kwalifikacje).

 

Tu znajdziesz informację : "Co to jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)"

Prowadzimy autorskie kształcenie równoległe pod nazwą "Dualne kształcenie dorosłych". Edukacja ma 2 moduły: Ogólny i Zawodowy. W tym samym czasie (dniu) słuchacz uczęszcza do liceum oraz na kwalifikacyjny kurs zawodowy KKZ (na tym samym zjeździe). Czyli nauka przebiega podobnie jak kiedyś w technikum uzupełniającym, ale krócej. Poniżej przedstawiam zasady kształcenia w każdym z modułów (Ogólnym i Zawodowym):

 1. Moduł Ogólny w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w zależności od dotychczasowej drogi edukacyjnej trwa od 1 semestru do 3 lat:
  • absolwenci osmioletniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum uczą się 3 lata (od 1 klasy),
  • absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej uczą się 2 lata (od 2 klasy),
  • uczniowie, którzy przerwali naukę w szkole dla młodzieży, mogą ją kontynuować w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych:
   • ukończywszy 2 klasę technikum są przyjmowani do 2 klasy liceum,
   • ukończywszy 3 klasę technikum są przyjmowani do 3 klasy liceum,
   • kontynuując naukę po którejś z klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży sa przyjmowani do klasy wyższej.
 2. Moduł Zawodowy odbywa się na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ). W zależności od zawodu trwa on od 2 do 10 miesięcy. KKZ składa się z efektów ogólnozawodowych oraz z własciwych efektów dla kwalifikacji. Jezeli słuchacz w wyniku swojej dotychczasowej edukacji zaliczył już niektóre efekty, to na KKZ jest z nich zwolniony. Ilość kursów KKZ koniecznych do zdobycia zależy od zawodu oraz od dotychczasowego wykształcenia. Np. dla zawodu Technik Handlowiec przewidziano 2 kwalifikacje: A.18 Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca) i A.22 Prowadzenie działalności handlowej (reklama, marketing, zarządzanie, dokumentacja finansowa). Po szkole zasadniczej w zawodzie "sprzedawca" trzeba ukończyć tylko 10 miesięczny kurs KKZ w kwalifikacji A.22.

Tutaj znajdziesz Kalkulator dla innych popularnych zawodów i kwalifikacji

pasek4.jpg

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe realizują obowiązek nauki i wydajemy wszystkie niezbędne zaświadczenia.

Nasze szkoły wystawiają legitymacje szkolne i wszystkie niezbędne zaświadczenia świadczące o kontynuowaniu nauki.

Po ukończeniu nauki w szkole lub na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym umożliwiamy zdawanie egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje organizowanych przez OKE w Naszym ośrodku egzaminacyjnym.

Posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego w szkołach i zawodach, w których kształcimy.

pasek4.jpg

Ze względu na bardzo częste i różne pytania absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, osób z wykształceniem podstawowym, uczniów szkół dla młodzieży oraz osób z większym bagażem doświadczeń życiowych i zawodowych przedstawiamy odpowiedzi dzięki którym szybciej i w sposób bardziej przemyślany możesz wybrać dalsze kroki w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych.

Najczęściej zadawane pytania

pasek4.jpg

Nasze Szkoły zapewniają odbycie praktyk zawodowych u pracodawców.

Dzięki tym praktykom dużo Naszych absolwentów znajduje pracę.

Minimum 80% wszystkich zajęć edukacyjnych z przedmiotów zawodowych odbywa się w formie praktycznej, w odpowiednio wyposażonych pracowniach.

pasek4.jpg