Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

NOWOŚĆ - "Przewodnik Po Zawodach" - Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga

/ przedstawiamy nowe materiały pochodzące z portalu KOWEZIU /

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

pasek4.jpg

NOWOŚĆ - specjalizujemy się w szkoleniach i kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Co to jest kwalifikacyjny kurs zawodowy ?

 Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kursy te są najprostszą drogą do zdobycia tytułu technika.

 Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika.

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych - do tej pory zawód można było zdobyć na studium policealnym - teraz na kursie kwalifikacyjnym. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Na wybrany kurs może uczęszczać każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat), bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

 Nauka w danym zawodzie składa się z kilku kwalifikacji czyli kursów. Każdy kurs kończy się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich kursów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, uzyskuje się  tytuł technika.

 Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

 Dyplom technika - potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie może otrzymać:

  • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

 Osoba, która nie ma wykształcenia średniego, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

 Natomiast jeśli słuchacz potrzebuje tylko wybraną kwalifikację w zawodzie, to nie musi przerabiać całego programu technika. Od teraz można skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.

Po ukończeniu danej kwalifikacji słuchacz otrzymuje - zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowegopotwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Nauka na kursach kwalifikacyjnych będzie odbywała się podczas roku szkolnego lub wakacji.

Słuchacz uczy się w formie zaocznej sob-niedz.

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY.

pasek4.jpg

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

W zakładce "Kalkulator Kwalifikacji" w sposób czytelny pokazujemy, jakie kursy powinien odbyć absolwent ZSZ, aby jak najszybciej uzyskać tytuł technika.

Kto może uczęszczać na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) ?

Nie ma ograniczeń, aby uczęszczać na Kwalifikacyjny Kurs zawodowy (KKZ). Niezależnie czy słuchacz skończył gimnazjum, czy uczy się w szkole ponadgimnazjalnej, czy też jest studentem lub absolwentem tych szkół, może uczestniczyć w KKZ.

Jedynym ograniczeniem jest posiadanie 18 lat, ale tutaj też w wyjątkowych przypadkach mogą kształcić się osoby młodsze.