Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Profesja - Opiekun Medyczny

Aby uczyć się całkowicie ZA DARMO (0 zł za czesne) w zawodzie Opiekun Medyczny, wystarczy być osobą bezrobotną, nawet bez prawa do zasiłku !

Nasz projekt edukacyjny „Dobry zawód, to dobra praca” w części jest finansowany przez ZSD PROFESJA.Osoby bezrobotne przynosząc zaświadczenie z PUP o statusie bezrobotnego uczą się zawsze za darmo.
UWAGA ! W naszym projekcie NIE jest wymagany Bon Szkoleniowy z PUP.

Również dla osób pracujących mamy jeszcze duże rabaty (40%), związane z projektem.
Zachęcamy do szybkich decyzji, ponieważ w tym momencie projekt może objąć tylko 25 osób.

Ostatnia aktualizacja 17 lipca 2015r.

Opiekun medyczny 532102 - jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE

Możliwe kształcenie z "0" stawką czesnego

DSC02517.jpg DSC02482.jpg DSC_5306.jpg

Dla wszystkich osób, które przedstawią zaświadczenie z PUP, że są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.
Nie musisz posiadać wykształcenia średniego.

Wystarczy zaświadczenie z PUP i uczysz się za 0,00 zł czesnego.

Opiekun medyczny jest zawodem bardzo wymagającym. Specyfika tego zawodu wymaga od przyszłych
opiekunów takich cech jak: cierpliwość, opiekuńczość, empatia, pracowitość, otwartość w kontaktach
z ludźmi. Wszystkie inne umiejętności praktyczne nabędziesz na naszych pracowniach i zorganizowanych
praktykach zawodowych.
Ponieważ praktyka zawodowa powinna przygotować opiekuna do pracy w warunkach rzeczywistych,
organizujemy miejsca praktyk w najlepszych miejscach dla zawodu opiekuna medycznego:
>   Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krotoszynie przy ulicy Bolewskiego,
>   Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ulicy Mickiewicza,
>   Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie,
     oraz inne zakłady w miejscy zamieszkania słuchaczy.
UWAGA ! Liczy się kolejność złożonych podań
.

Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry);

pasek4.jpg

Kwalifikacje realizowane dla zawodu, kończące się egzaminem:

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Przypominamy, że jedynym warunkiem uczestnictwa w kursach jest ukończenie 17 roku życia. Na kursie mogą zapisać się zarówno osoby, które ukończyły gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową jak i szkołę dającą wykształcenie średnie !!!
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

3) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Opiekun Medyczny Krotoszyn - SzkolaProfesja.pl

pasek4.jpg

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym:

 1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 2. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 3. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 4. Zdrowie publiczne
 5. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 6. Zarys psychologii i socjologii
 7. Język migowy
 8. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 9. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 10. Praktyka zawodowa 1 i 2 semestr po 2 tygodnie

Pierwsze "Państwowe" kwalifikacje możesz już zdobyć pod koniec 2 semestru !!!


Praca:

 • szpitale
 • oddziały szpitalne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • środowiskowe domy pomocy
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • opieka poza granicami kraju

Policealna szkoła medyczna:

DSC_5282.jpg DSC_5316.jpg DSC_5336.jpg

Zapewniamy pracownię zawodową wyposażoną w sprzęt wymagany do nauki na kierunku opiekun medyczny oraz umożliwiającą zdawanie egzaminu państwowego.

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE  i dysponujemy pięcioma w pełni wyposażonymi stanowiskami egzaminacyjnymi.

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe w oddziałach szpitalnych rehabilitacyjnych i opieki społecznej, w różnych miejscach naszego powiatu.

Organizujemy spotkania z pracodawcami oraz organizacjami poszukujacymi osób z kwalifikacjami do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi.
Absolwent otrzymuje suplement w języku angielskim o zdaniu Egzaminu Państwowego w zawodzie opiekun medyczny.


Praktyki zawodowe:

ZSD "PROFESJA" zgodnie z podstawą programową, obowiązującym programem i możliwościami bądzie organizował praktyki zawodowe w:

 • SPZOZ w Krotoszynie na wydziale wewnętrznym,
 • SPZOZ w Krotoszynie w Zakładzie opiekuńczo-Leczniczym,
 • w DPS w Baszkowie,
 • podpisujemy również umowy z innymi, również niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego:

Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Opiekun Medyczny Krotoszyn - Szkoła Medyczna SzkolaProfesja.pl