Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Profesja - Technik Masażysta

Ostatnia aktualizacja 11 czerwca 2013r.

Technik masażysta 325402

Możliwe kształcenie z "0" stawką czesnego.

Duże upusty dla osób w słabej sytuacji materialnej.

Szkoła policealna;

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry);
Forma stacjonarna.

(w zawodach medycznych "technikalnych", zgodnie z rozporządzeniem o klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, nauczanie moze odbywać sie tylko w formiach szkół dla młodzieży oraz szkół stacjonarnych)

pasek4.jpg

Kwalifikacje realizowane dla zawodu "Technik masażysta", kończące się egzaminem:

Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu.

pasek4.jpg

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE "TECHNIK MASAŻYSTA":

Technik masażysta wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne - stosuje różnorodne metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych. Realizując swoje zadania zawodowe działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk i mających różne problemy zdrowotne.

pasek4.jpg

Praca:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego TECHNIK MASAŻYSTA można podjąć pracę w :

 • szpitalach i klinikach,
 • zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
 • przychodniach,
 • w zakładach pracy chronionej,
 • na turnusach rehabilitacyjnych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • klubach sportowych,
 • prywatna praktyka.

O szkole 

Umiejętności  jakich się nauczysz w ZSD PROFESJA:

 • dobór metod masażu medycznego do jednostek chorobowych,
 • wykonywanie różnych rodzajów masażu medycznego i rehabilitacyjnego, w tym masaż wodny
 • wykorzystanie różnych technik masażu klasycznego,
 • wykonywanie masażu u sportowców uprawiających różne  dyscypliny sportowe,
 • wykonywanie masażu kosmetycznego u ludzi zdrowych w celu poprawy samopoczucia i relaksacji,
 • stosowanie technik masażu segmentarnego, izometrycznego, drenażu limfatycznego oraz masażu Shantala,
 • stosowanie w celach leczniczych gimnastyki leczniczej i terapii zajęciowej.

Dodatkowa, korzystna oferta ZSD PROFESJA:

 • odbędziesz niezwykle przydatne i ciekawe praktyki w oddziałach rehabilitacyjnych oraz szpitalnych w placówkach ochrony zdrowia SPZOZ, CERMEDIC i innych. Praktyki w DPS Baszków.
 • stałe czesne przez cały okres nauki,
 • brak dodatkowych opłat za wszelkiego rodzaju zaświadczenia, legitymację, egzaminy, materiały do zajęć wydawane przez prowadzących,
 • udzielamy zniżek dla rodziny i znajomych na naukę w ZSD PROFESJA,
 • udzielamy zniżek dla absolwentów innych naszych szkół i kierunków,
 • udzielamy zniżek na drugim kierunku,
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
 • zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu,
 • pomagamy poprzez  Doradcę Zawodowego ZSD PROFESJA w znalezieniu praktyk oraz pracy,
 • oferujemy dostęp do platformy Profnetu, gdzie m.in. znajdziesz informacje o sprawach bieżących, planach zajęć, aktualnościach,

Nauka kończy się egzaminem dyplomowym z przygotowania zawodowego.
Absolwent otrzymuje suplement w języku angielskim o zdaniu Egzaminu Państwowego w zawodzie technik masażysta.

 


Praktyki zawodowe: 

ZSD "PROFESJA" zgodnie z podstawą programową, obowiązującym programem i możliwościami bądzie organizował praktyki zawodowe oraz kształcenie praktyczne w:

 • w szpitalach, oddziałach rechabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, przychodniach,
 • podpisaliśmy deklarację dotyczącą współpracy w przeprowadzaniu zaję praktycznych i praktyk zawodowych m.in. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie oraz Domami Pomocy Społeczjnej,
 • dobrze wyposażonej pracowni masażu suchego i anatomii.

 


Wykaz predyspozycji mile widzianych u osób wybierających ten kierunek nauki:

 • empatia i życzliwość,
 • opiekuńczość,
 • dobra sprawność manualna i dobry stan zdrowia,
 • łatwość nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi,
 • obowiązkowość i odpowiedzialność,
 • cierpliwość i spostrzegawczość,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji.

pasek4.jpg

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym:

 1. Język obcy zawodowy
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Podstawy działalności gospodarczej
 4. Propedeutyka zdrowia
 5. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 6. Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 7. Organizacja ochrony zdrowia
 8. Język migowy
 9. Technologie informatyczne
 10. Teoretyczne podstawy masażu
 11. Anatomia z fizjologią
 12. Zarys fizjoterapii
 13. Wybrane zagadnienia kliniczne
 14. Organizacja i stosowanie masażu leczniczego
 15. Pracownia masażu
 16. Metodyka masażu sportowego
 17. Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 18. Praktyka zawodowa - 2 tygodnie w 2 i 4 semestrze

Pierwsze "Państwowe" kwalifikacje możesz już zdobyć pod koniec 4 semestru !!!

pasek4.jpg

Technik masażysta - kierunek rekomendowany przez szkołę PROFESJA w Krotoszynie.