Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2016 r.r.

Opiekunka dziecięca 325905 zostaje zastąpiona kursem

"Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Atrakcyjny zawód !


Cykl kształcenia: 2 - 3 miesięcy
Zajęcia w systemie praktyczno - ćwiczeniowym sobota-niedziela

pasek4.jpg

Kwalifikacje realizowane dla zawodu, poświadczone zostają zaświadczeniem zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent w zawodzie "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;

5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.


Praca:

- placówkach opiekuńczo - wychowawczych (żłobki, domy małego dziecka),

- w charakterze Au-pair ("baby sitter") w agencjach opieki nad dziećmi na terenie Europy (Euro Niania),

- jako "dzienny opiekun" zatrudniany przez burmistrza, wujta lub prezydenta miasta opiekując sie dziećmi we własnym domu,

Obok instytucji takich jak domy dziecka, żłobki itp. może pracować w domu u rodzin z małymi dziećmi. Ta forma opieki nad dziećmi jest coraz bardziej popularna i powoli wypiera tradycyjne żłobki, gdyż pozwala na bardziej indywidualne i troskliwe podejście do dziecka. Opiekunka właściwie przez cały czas wykonywania swojej pracy ma kontakt z ludźmi, a w szczególności z dziećmi. 

pasek4.jpg

MOTTO - Opieka nad dziećmi to przyjemność i sposób na życie. 


Nie jest wymagana matura.

Po ukończeniu cyklu kształcenia słuchacze zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje.
Po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują zaświadczenie dokumentujące kwalifikacje w zawodzie "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"


Praktyki zawodowe:

Zespół Szkół dla Dorosłych "PROFESJA" zgodnie z podstawą programową i obowiązującym programem, zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, bądzie organizował praktyki zawodowe w żłobkach i domach małego dziecka.
Zającia praktyczne są organizowane w dobrze i nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych..
Z w/w placówkami podpisaliśmy podpisała deklaracje o współpracy !!!

Słuchacze uczą się:

- wychowania dziecka,
- pielęgnowania dziecka,
- wychowania technicznego i plastycznego,
- zabaw stymulujących,
- pierwszej pomocy przed medycznej,
- podstaw przedsiębiorczości.