Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Profesja - Technik Adnimistracji

Technik administracji 334306

Szkoła policealna;
Cykl kształcenia: 2 lata;
Forma zaoczna.

pasek4.jpg

Kwalifikacje realizowane dla zawodu, kończące się egzaminem:

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;

3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

pasek4.jpg

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym:

 1. Działalnośc gospodarcza
 2. Język obcy zawodowy
 3. Technika biurowa i zarys statystyki
 4. Prawo administracyjne
 5. Prawo pracy i prawo cywilne
 6. Prawo finansów publicznych
 7. Pracownia techniki biurowej i statystyki
 8. Pracownia prawa pracy i prawa cywilnego
 9. Pracownia prawa administracyjnego
 10. Pracownia analiz i sprawozdań finansowych
 11. Praktyka zawodowa 2 i 4 semestr po 2 tygodnie

Pierwsze "Państwowe" kwalifikacje możesz już zdobyć pod koniec 4 semestru !!!


Praca:

może odbywać się w urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz wszystkich podmiotach gospodarczych.