Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Ostatnia aktualizacja 05 maja 2015 r.

Technik Optyk - Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE

weszła nowelizacja ustawy i ten dobry zawód wrócił do oferty Szkoły Policealnej, ale już w nowej postaci.

Dla osób nie posiadających wykształcenia średniego mamy ofertę zdobycia tego zawodu na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

Cykl kształcenia: 2 lata;
Forma zaoczna

pasek4.jpg

Zajęcia są prowadzone w systemie zaocznym w szkole policealnej lub dla słuchaczy nie posiadających  wykształcenia średniego na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. 

Technik optyk jest zawodem kształconym od tego roku zgodnie z nową podstawą programową.

Wprowadzenie nowej podstawy programowej gwarantuje naukę poprzez praktykę na zajęciach w szkolnych pracowniach. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia, jak: dobór, wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji.

Technik optyk nauczy się:

 •  wykonywać przyrządy i aparaty optyczne oraz pomoce wzrokowe
 • przeprowadzać badania komputerowe wzroku
 • dokonywać pomiarów oftalmicznych za pomocą stereometru, oftalomometru, frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych
 • dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe, korygujące wady wzoku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm,zez ukryty i inne), na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty
 • doradzać klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem estetycznym i technicznym na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki
 • mocować i sprawdzać ustawienia szkieł w oprawie
 • wykonywać wszelkie naprawy różnych okularów

Jako technik optyk ponadto będziesz umiał/a:

 • udzielać porad z zakresu stosowania i konserwacji pomocy wzrokowych, okularów
 • orientować się w profilaktyce chorób oczu i kierować klientów w razie potrzeby do lekarza okulisty
 • opisywać zasady pielęgnacji soczewek kontaktowych
 • obsługiwać przyrządy i urządzenia stosowane w optyce oftalmicznej, instrumentalnej, optometrii, kontaktologii
 • charakteryzować niezbędne wyposażenie warsztatu optycznego, gabinetu optometrystyczno-kontaktologicznego, sali ekspozycyjnej
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Technik optyk może naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne .

Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Możliwości podjęcia pracy to:

 • gabinety optometrystyczno-kontaktologiczne
 • salony i pracownie optyczne

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • miarowy wzrok
 • prawidłowe widzenie barw
 • dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
 • dokładność
 • poczucie estetyki

Dla technika optyka wyodrębniono dwie kwalifikacje zawodowe , które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie:

M.14 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

M.30 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w naszym ośrodku egzaminacyjnym. 

Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.