Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Ostatnia aktualizacja 28 czerwca 2016 r.

Technik Turystyki Wiejskiej - tylko od ciebie zależy ile płacisz za naukę !

Ten tytuł zawodowy daje kwalifikacje rolnicze ! - Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE

Dla osób nie posiadających wykształcenia średniego mamy ofertę zdobycia tego zawodu w formie podobnej jak w "Technikum" czyli równoległe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym i w Liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)

Cykl kształcenia: 2 lata;
Forma zaoczna

pasek4.jpg

Zajęcia są prowadzone w systemie zaocznym w szkole policealnej lub dla słuchaczy nie posiadających  wykształcenia średniego na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. 

Kwalifikacja T. 7. - Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Kwalifikacja T. 8. - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego


Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE.
Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, budownictwo, kultura.

Technik turystyki wiejskiej jest przygotowywany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu.

Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do:
planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich np. wyszukiwanie i organizowanie atrakcji turystycznych, 
organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego i agroturystycznego,
dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, 
podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.
Zajęcia praktyczne odbywają się na szkolnych pracowniach, natomiat praktyka zawodowa w gospodarstwach agroturystycznych i pensjonatach, biurach turystycznych.

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w naszym ośrodku egzaminacyjnym.

Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.