Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Profesja - Technik Usług Pocztowych i Finansowych

Technik usług pocztowych i finansowych 421108

Szkoła policealna;

Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry);
Forma zaoczna.

pasek4.jpg

Kwalifikacje realizowane dla zawodu, kończące się egzaminem:

A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich;

2) prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora;

3) wykonywania czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji;

4) prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.

pasek4.jpg

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym:

  1. Działalnośc gospodarcza
  2. Język obcy zawodowy
  3. Obrót towarowy
  4. Usługi pocztowe i kurierskie
  5. Usługi finansowe
  6. Ekspedycja i przewóz przesyłek
  7. Pracownia pocztowo - finansowa
  8. Pracownia rozdzielczo - ekspedycyjna
  9. Pracownia towaroznawstwa
  10. Praktyka zawodowa 1 i 2 semestr po 2 tygodnie

Pierwsze "Państwowe" kwalifikacje możesz już zdobyć pod koniec 2 semestru !!!


Praca:

może odbywać się w przedsiębiorstwach zajmujących się świadczeniem usług pocztowych i finansowych.