Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie zawodu Technik Logistyk

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

pasek4.jpg

Główne cele i środki dydaktyczne w kształceniu

Planowanie transportu w warunkach rzeczywistych.

Kwalifikacja obejmuje następujące efekty kształcenia

1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego;

2) dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;

3) sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;

4) opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;

5) stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;

6) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych;

7) ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;

8) sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym;

9) ustala cenę usługi transportowej.

2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;

2) określa zadania transportowe;

3) dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym;

4) dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych;

5) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;

6) sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;

7) ustala ceny użytkowania środków technicznych.