Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Profesja - Technik Mechanik

 Ostatnia aktualizacja 12 sierpnia 2016 r.

Nie masz wykształcenia średniego ? Ucz się w Liceum razem z kwalifikacją zawodową. Uzyskasz tytuł technika, wszystkie przedmioty w te same dni, liceum jest darmowe :)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie zawodu:

Technik Mechanik

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.

pasek4.jpg

Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu technik mechanik
 1  M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających - 10 miesięcy wybierz
 2 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - 6 miesięcy wybierz

pasek4.jpg

Zawód technik mechanik m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

  1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki,
  2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających,
  3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki,
  4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
  5. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  6. Nadzorowanie przebiegu produkcji.

pasek4.jpg

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik mechanik ?

  1. Uzyskać kwalifikacje M.19 oraz M.44.
  2. Uzyskac lub posiadać wykształcenia średnie.

Posiadacze zawodu tokarz, operator obrabiarek skrawających i ślusarz muszą tylko uzyskać kwalifikację M.44.

pasek4.jpg

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe Technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.