Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Profesja - Technik Odlewnik

Ostatnia aktualizacja 12 sierpnia 2016 r.

Nie masz wykształcenia średniego ? Ucz się w Liceum razem z kwalifikacją zawodową. Uzyskasz tytuł technika, wszystkie przedmioty w te same dni, liceum jest darmowe :)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie zawodu:

Technik Odlewnik - uczysz się w liceum dla dorosłych ? Kształcenie w zawodzie praktycznie masz za darmo !

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.

pasek4.jpg

Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Odlewnik

tylko dla posiadaczy zawodu "operator maszyn i urządzeń odlewniczych

 1 M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego - 6 miesięcy wybierz

pasek4.jpg

Zawód Technik Odlewnik m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

a) po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie "operator maszyn i urządzeń odlewniczych":

  1. M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów,
  2. M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali.

b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji M.37

  1. Prowadzenie procesu odlewniczego,
  2. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów wytwarzania odlewów,
  3. Kontrola jakości procesów odlewniczych.

pasek4.jpg

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Odlewnik ?

  1. Uzyskać kwalifikacje M.4, M.5 uzyskane w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
  2. Uzyskać kwalifikację M.37 na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
  3. Uzyskac wykształcenia średnie.

Posiadacz zawodu operator maszyn i urządzeń odlewniczych musi uzyskać kwalifikację M.37.

pasek4.jpg

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w LO.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

pasek4.jpg

Osoby z wykształceniem "operator maszyn i urządzeń odlewniczych" mogą kształcić się równoczesnie w kwalifikacji M.37 oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzyskać tytuł Technik Odlewnik.