Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Ostatnia aktualizacja 12 sierpnia 2016 r.

Nie masz wykształcenia średniego ? Ucz się w Liceum razem z kwalifikacją zawodową. Uzyskasz tytuł technika, wszystkie przedmioty w te same dni, liceum jest darmowe :)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie zawodu:

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.

pasek4.jpg

   Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych  

tylko dla posiadaczy zawodu "kucharz"

 1

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - 10 miesięcy

wybierz

pasek4.jpg

Zawód Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

a) po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie "kucharz":

  1. T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji T.15:

  1. Planowanie i ocena żywienia,
  2. Organizowanie produkcji gastronomicznej,
  3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.

pasek4.jpg

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych ?

  1. Uzyskać kwalifikację T.6 uzyskaną w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
  2. Uzyskać kwalifikację T.15 na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
  3. Uzyskac wykształcenia średnie.

Posiadacz zawodu kucharz musi tylko uzyskać kwalifikację T.15.

pasek4.jpg

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w LO.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

pasek4.jpg

Profesja - Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych