Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Profesja - Technik Technologii Drewna

Ostatnia aktualizacja 12 sierpnia 2016 r.

Nie masz wykształcenia średniego ? Ucz się w Liceum razem z kwalifikacją zawodową. Uzyskasz tytuł technika, wszystkie przedmioty w te same dni, liceum jest darmowe :)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie zawodu:

Technik Technologii Drewna

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.

pasek4.jpg

  Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu Technologii Drewna 
 1  A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich - 10 miesięcy wybierz
 2 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna - 8 miesięcy wybierz

pasek4.jpg

Zawód Technik Technologii Drewna m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

  1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich,
  3. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna,
  4. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna.

pasek4.jpg

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Technologii Drewna ?

  1. Uzyskać kwalifikację A.13 i A.50.
  2. Uzyskac wykształcenia średnie.

Osoby posiadające zawód stolarz muszą tylko zaliczyć kwalifikację A.50.

pasek4.jpg

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w LO.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

pasek4.jpg