Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Profesja - Technik Rachunkowości

Ostatnia aktualizacja 12 sierpnia 2016 r.

Nie masz wykształcenia średniego ? Ucz się w Liceum razem z kwalifikacją zawodową. Uzyskasz tytuł technika, wszystkie przedmioty w te same dni, liceum jest darmowe :)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie zawodu:

Technik Rachunkowości

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.

DSC03671.jpg DSC_5253.jpgDSC_5257.jpg

pasek4.jpg

Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu
 1  A.36. Prowadzenie rachunkowości - 10 miesięcy wybierz
 2 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - 10 miesięcy wybierz

pasek4.jpg

Zawód obejmuje m. in. takie efekty kształcenia jak:

  1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
  3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej,
  4. Rozliczanie wynagrodzeń,
  5. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych,
  6. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

pasek4.jpg

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technika?

  1. Uzyskać kwalifikację A.36 i A.65.
  2. Uzyskac wykształcenia średnie.

pasek4.jpg

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe Technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.?

pasek4.jpg

Policealna Szkoła Zawodowa

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.


Osoby z wykształceniem średnim mogą kształcić się na kierunku TECHNIK RACHUNKOWOŚCI w szkole policealnej - wybierz

Osoby te mogą również uczęszczać na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach A.36 i A.65.