Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Profesja - Technik Turystyki Wiejskiej

Ostatnia aktualizacja 07 marca 2017 r.

> Nie masz wykształcenia średniego ? Ucz się w Liceum razem z kwalifikacją zawodową. Uzyskasz tytuł technika, wszystkie przedmioty w te same dni, liceum jest darmowe :)

> Kierunek DARMOWY - chodzisz do Szkoły, to uczysz się całkowicie za darmo. 0,00 zł czesnego za 70 % frekwencji :) Nasz autorski projekt dla wszystkich słuchaczy na wybranych kierunkach. W tym roku jest to bardzo atrakcyjny projekt, za który zostaliśmy nagrodzeni w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Laurem HIT 2016. :)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie zawodu:

Technik Turystyki Wiejskiej


Dopłaty dla MŁODYCH ROLNIKÓW ! Technik Turystyki Wiejskiej !

Młodzi rolnicy chcąc uzyskać dofinansowanie muszą posiadać lub uzupełnić zawód rolniczy. Takim zawodem jest Technik Turystyki Wiejskie. Mogą się tu uczyć również osoby bez wykształcenia średniego, mają wtedy zajęcia organizowane w formie "Technikum " razem z przedmiotami ogólnokształcącymi. Cały cykl kształcenia trwa 2 lata. Zawód składa się z 2 kwalifikacji. Każda z kwalifikacji kończy się egzaminem OKE w naszym ośrodku egzaminacyjnym.


Ten tytuł zawodowy daje kwalifikacje rolnicze !

Dla osób nie posiadających wykształcenia średniego mamy ofertę zdobycia tego zawodu w formie podobnej jak w "Technikum" czyli równoległe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym i w Liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.

pasek4.jpg

   Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Turystyki Wiejskiej  
 1  T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - 10 miesięcy wybierz
 2 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - 10 miesięcy wybierz

pasek4.jpg

Zawód Technik Turystyki Wiejskiej m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

  1. Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych,
  2. Realizowanie imprez i usług turystycznych,
  3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych,
  4. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym,
  5. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej,
  6. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

pasek4.jpg

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Turystyki Wiejskiej ?

  1. Uzyskać kwalifikację T.7 i T.8.
  2. Uzyskac wykształcenia średnie.

pasek4.jpg

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w LO.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

pasek4.jpg

Policealna Szkoła Zawodowa

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.


Osoby z wykształceniem średnim mogą kształcić się na kierunku TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ w szkole policealnej - wybierz

Osoby te mogą również uczęszczać na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach T.7 i T.8.