Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Profesja - Technik Elektryk

Ostatnia aktualizacja 12 sierpnia 2016 r.

Nie masz wykształcenia średniego ? Ucz się w Liceum razem z kwalifikacją zawodową. Uzyskasz tytuł technika, wszystkie przedmioty w te same dni, liceum jest darmowe :)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie zawodu:

Technik Elektryk

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.

pasek4.jpg

   Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Elektryk  

tylko dla posiadaczy zawodu "elektryk"

 1

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - 7 miesięcy

wybierz

pasek4.jpg

Zawód Technik Elektryk m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

a) po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie "elektryk":

  1. E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
  2. E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji E.24:

  1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
  2. Eksploatacja instalacji elektrycznych.

pasek4.jpg

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Elektryk ?

  1. Uzyskać kwalifikacje E.7 i E.8 uzyskane w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
  2. Uzyskać kwalifikację E.24 na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
  3. Uzyskac wykształcenia średnie.

Posiadacz zawodu elektryk musi tylko uzyskać kwalifikację E.24.

pasek4.jpg

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w LO.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

pasek4.jpg