Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Ostatnia aktualizacja 20 maja 2015 r.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

pasek4.jpg

Główne cele i środki dydaktyczne w kształceniu

Planowanie i monitorowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich.

Kwalifikacja obejmuje następujące efekty kształcenia

1. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna

Uczeń:

1) stosuje programy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) określa właściwości oraz jakość materiałów i wyrobów gotowych z drewna i tworzyw drzewnych;

3) dobiera technologie produkcji wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

4) sporządza dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

5) steruje procesem suszenia materiałów drzewnych i wyrobów z drewna;

6) prowadzi badania laboratoryjne oraz interpretuje ich wyniki;

7) opracowuje normy przedmiotowe dla wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

8) dobiera materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań;

9) dobiera parametry narzędzi do rodzaju obróbki wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

10) ocenia stan techniczny maszyn i narzędzi stosowanych w procesach produkcyjnych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

11) dobiera oprzyrządowanie produkcyjne do wykonania operacji technologicznych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

12) programuje oraz obsługuje maszyny i urządzenia sterowane numerycznie;

13) sporządza schematy przebiegu procesów wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

14) projektuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych;

15) określa parametry technologiczne obróbki drewna i tworzyw drzewnych;

16) ustala receptury roztworów klejowych i materiałów malarsko-lakierniczych;

17) sporządza karty technologiczne dotyczące procesów obróbki materiałów oraz montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

18) opracowuje instrukcje dotyczące sposobu wykonania operacji technologicznych;

19) sporządza kalkulację kosztów wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

20) ustala sposób składowania, magazynowania oraz transportu materiałów drzewnych i wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.

2. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna

Uczeń:

1) określa stan techniczny oraz zdolności produkcyjne maszyn i urządzeń;

2) kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania drewna;

3) ocenia jakość wykonania elementów, podzespołów i wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

4) ocenia zgodność wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;

5) kontroluje przestrzeganie norm dotyczących stosowanych materiałów drzewnych oraz wytwarzanych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

6) sporządza ewidencyjną, rozliczeniową i sprawozdawczą dokumentację produkcji.