Nasza placówka jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce uzyskała zatwierdzenie programów nauczania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

pasek4.jpg

Główne cele i środki dydaktyczne w kształceniu

Wykonywanie obróbki skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.

Kwalifikacja obejmuje następujące efekty kształcenia

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

 Uczeń:

 1) rozróżnia obrabiarki skrawające;

 2) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;

 3) rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;

 4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;

 5) rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;

 6) dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;

 7) dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;

 8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;

 9) uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

 2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

 Uczeń:

 1) sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;

 2) mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;

 3) ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;

 4) nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;

 5) uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;

 6) wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:

 7) rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;

 8) dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;

 9) prowadzi kontrolę procesu obróbki;

 10) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;

 11) wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

 3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

 Uczeń:

 1) rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;

 2) rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;

 3) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;

 4) rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;

 5) korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;

 6) dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;

 7) dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;

 8) mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;

 9) ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;

 10) wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;

 11) testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

 4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

 Uczeń:

 1) ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;

 2) ustala i mocuje przedmioty do obróbki;

 3) uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;

 4) wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;

 5) nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;

 6) dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;

 7) dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;

 8) przeprowadza korektę wyników obróbki;

 9) przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;

 10) wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.